Aktivace - Adobe

Jak aktivovat produkt Elements

Aktivujte své produkty Elements, aby bylo možné ověřit vaši licenci na software a přiřadit produkty k počítačům, na kterých je používáte. Aktivace je povinný proces, který vyžaduje internetové spojení se servery společnosti Adobe. Ověřením pravosti vašeho softwaru Adobe přispívá k ochraně vašich počítačů a prostředí před škodlivým kódem.

Před zahájením aktivace zkontrolujte, zda už je produkt Elements na zařízení nainstalovaný. Pokyny k instalaci produktů Elements najdete v těchto tématech:

Při aktivaci zakoupeného produktu Elements postupujte takto:

 1. Na níže uvedené obrazovce vyberte produkt Elements, který chcete aktivovat.

  Nainstalujte editor fotografií nebo videí

   

 2. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla.

  Přihlašovací obrazovka

   

 3. Na uvítací obrazovce klikněte na Aktivovat.

  Aktivace produktu Elements 2020 na macOS
  Aktivace produktu Elements

   

 4. Na další obrazovce zadejte sériové číslo a klikněte na Další.

  Obrazovka pro zadání sériového čísla

   

  Váš produkt Elements se úspěšně spustí.

   

  Poznámka:

  Nemůžete své sériové číslo najít?Další informace najdete v tématu Vyhledání sériového čísla vašeho produktu Elements.

  Dostali jste aktivační kód? Pomocí aktivačního kódu můžete zjistit své sériové číslo. Další informace najdete v tématu Nápověda k aktivačnímu kódu.

Jak začít po instalaci používat bezplatnou zkušební verzi

Během zkušebního období 30 dnů si můžete produkty zdarma Elements vyzkoušet. Chcete‑li po nainstalování produktu Elements začít používat zkušební verzi, postupujte takto:

 1. Na dané obrazovce vyberte produkt Elements, který chcete začít zkušebně používat.

  Nainstalujte editor fotografií nebo videí

   

 2. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID a hesla.

  Přihlašovací obrazovka

   

 3. Na uvítací obrazovce klikněte na Vyzkoušet.

  Vyzkoušení produktů Elements

   

 4. Kliknutím na Začít používat bezplatnou zkušební verzi zkušební verzi potvrdíte.

  Začít používat bezplatnou zkušební verzi

   

  Produkt Elements se úspěšně spustí.

Jak převést zkušební verzi na zakoupenou

Při spuštění produktu Elements se na obrazovce zobrazí počet dní zbývajících do vypršení platnosti zkušební verze. Na této obrazovce klikněte na Koupit a podle pokynů na obrazovce převeďte zkušební verzi na plnou.

Převod zkušební verze na zakoupený produkt

 

Zkušební verzi na plnou můžete převést pomocí obdrženého sériového čísla. Sériové číslo začíná číslem 1057 nebo 1143. Obdržíte sériové číslo v závislosti na druhu nákupu: 

 • Z webových stránek Adobe: Když zakoupíte aplikaci Photoshop Elements, obdržíte sériové číslo v e‑mailu od společnosti Adobe. Ve schránce hledejte předmět „Vaše sériové číslo“ nebo „Vaše sériová čísla“.
 • DVD: Sériové číslo najdete na zadní straně obalu disku DVD. Pokud jste k softwaru obdrželi obálku, může být sériové číslo na této obálce. 

Poznámka:

Sériové číslo má 24 číslic a liší se od alfanumerického aktivačního kódu.Sériové číslo zjistíte pomocí svého aktivačního kódu.

Řešení běžných problémů s aktivací

Přečtěte si, jak vyřešit některé běžné problémy při pokusu o aktivaci produktu Elements způsobené chybami sériového čísla.

Chyba typu neplatný sériový klíč

Společnost Adobe blokuje sériová čísla, jež sama nevydala. Kromě toho blokuje čísla, jež byla neoprávněnými prodejci podvodně použita k výrobě falešného softwaru. Informaci o zablokování sériového čísla bohužel získáte až při pokusu o opětovnou aktivaci nebo přeinstalování softwaru Adobe. 

Neplatný sériový klíč

 

Pokud se vám zobrazí zpráva o neplatném sériovém čísle, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte, zda pro instalaci produktu používáte správné sériové číslo. Sériové číslo má jen 24 číslic.

  Další informace najdete v tématu Vyhledání sériového čísla vašeho produktu Elements.

 2. Pokud je sériové číslo spojené se softwarem zablokováno, vyhledejte na této stránce informace o tom, jak problém rychle vyřešit.

Chyba aktivačního kódu

Sériové číslo i aktivační kód mají 24 znaků. Sériové číslo má 24 číslic, aktivační kód však může obsahovat i písmena. Pokud místo sériového čísla zadáte aktivační kód, zobrazí se následující chybová zpráva:

Aktivační kód místo sériového čísla

 

Chcete‑li tuto chybu vyřešit, nezadávejte místo sériového čísla aktivační kód. Sériové číslo potřebné k instalaci softwaru získáte takto:

 1. Navštivte stránku Využití nákupu.

 2. Přihlaste se nebo si založte Adobe ID.

 3. Zadejte aktivační kód a klikněte na Uplatnit.

 4. Poznamenejte si zobrazené sériové číslo.

 5. Po zobrazení výzvy během instalace zadejte sériové číslo.

 6. Aktivační kód si uložte, abyste měli v budoucnu v případě potřeby software znovu nainstalovat přístup k sériovému číslu.

Zrušený sériový klíč

Společnost Adobe blokuje sériová čísla, jež sama nevydala. Kromě toho blokuje čísla, jež byla neoprávněnými prodejci podvodně použita k výrobě falešného softwaru. Informaci o zablokování sériového čísla bohužel získáte až při pokusu o opětovnou aktivaci nebo přeinstalování softwaru Adobe. 

Chyba typu zrušený sériový klíč

 

Pokud se vám zobrazí zpráva o zrušeném sériovém čísle, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte, zda pro instalaci produktu používáte správné sériové číslo. Sériové číslo má jen 24 číslic.

  Další informace najdete v tématu Vyhledání sériového čísla vašeho produktu Elements.

 2. Pokud je sériové číslo spojené se softwarem zablokováno, vyhledejte na této stránce informace o tom, jak problém rychle vyřešit.

Sériový klíč s ukončenou platností

Tato zpráva se vám zobrazuje, protože k aktivaci produktu Elements používáte sériové číslo, jehož platnost už vypršela. Příčinou je, že skončila platnost vámi používaného sestavení softwaru nebo platnost sériového čísla použitého k získání licence k aplikaci. V obou případech je třeba zakoupit nový produkt Elements.

Sériové číslo s ukončenou platností