Total War: Rome 2 Empire Divided

Kód: 2020
Neohodnoceno
210 Kč 173,55 Kč bez DPH
Skladem - doručení do 15 minut (>5 ks)

Elektronická licence (ESD)Elektronická licence je běžný software, narozdíl od krabicové verze obdržíte digitální licenční kód pro aktivaci a odkaz ke stažení. Software máte tedy k dispozici ihned.

steam Steam - Aktivace

Balíček nové grandiózní kampaně pro Total War: ROME II. Vrhá hráče do krize třetího století, která pro Řím představovalakritický bod zvratu. Hrajte za jednu zdeseti různých frakcí v rámci pěti kulturních skupin. Nové hrdinské frakce s propracovanými podmínkami dosažení vítězství, slavnými vůdci a řetězci událostí. Nové dobové události, dilemata a mise. Nové prvky kampaně: Nákazy, kulty a zbojníci. Přepracované technologie a unikátní nové budovy-

Detailní informace

Detailní popis produktu

Total War: Rome 2 Empire Divided

Balíček nové grandiózní kampaně pro Total War: ROME II. Vrhá hráče do krize třetího století, která pro Řím představovalakritický bod zvratu. Hrajte za jednu zdeseti různých frakcí v rámci pěti kulturních skupin. Nové hrdinské frakce s propracovanými podmínkami dosažení vítězství, slavnými vůdci a řetězci událostí. Nové dobové události, dilemata a mise. Nové prvky kampaně: Nákazy, kulty a zbojníci. Přepracované technologie a unikátní nové budovy-

Píše se rok 270. Řada neschopných císařůa uzurpátorů soupeřících o moc dovedlaŘímskou říši k téměř úplnému ekonomickému kolapsu. Jedná se o zatím nejhlubší krizi. Barbarské kmeny se jako bouře shlukují na hranicích Říma a chtějí využít jeho nestability k vyplenění bohatství civilizace. Na východě se Sasánovci chystají k obrovskému dobývání, které kulminujeútokem na římská území. Zadržuje je pouze zarytá obrana vedená Palmýrou. Královna Zenobie se zatím drží, ale jak dlouhoto ještě vydrží? Kdysi slavné, nyní však slábnoucí, legie jsou nuceny zaujmoutobranná postavení. Čas nehraje ve prospěch Říma. Naděje však zatím žije. Aurelián je připraven převzít otěže římské vlády, ačkoli úkol, kterému čelí, se zdá býtnesplnitelný... Spojíte rozdělenou říšiv rozšíření Empire Divided a navrátíteŘímu jeho někdejší slávu, nebo se radějistanete posledním hřebíkem v jeho rakvi?

Hratelné frakce

Kultura: Rozdělená Říše římská

Vlastnosti kultury:

 • Obránci civilizace: 15 % k morálce pro všechny jednotky při boji na vlastním nebo spřáteleném území
 • Skutečný Říman: Všechny římské frakce mají značný diplomatický postih vůči všemostatním římským frakcím

Řím

Vůdce frakce: Aurelián

Vlastnosti frakce:

 • Železná pěst: -50 % k odporu proti cizíokupaci
 • Pochodové rozkazy: +15 % k pohybovému dosahu pro všechny armády

Galský Řím

Vůdce Frakce: Gaius Tetricus

Vlastnosti frakce:

 • Romanizace: Bonus k veřejnému pořádku (maximálně +6) díky přítomnosti latinské kultury
 • Správci: -20 % k ceně za politické akce

Palmýra

Vůdce frakce: Královna Zenobie

Vlastnosti frakce:

 • Osvícený vládce: +20 % k rychlosti výzkumu
 • Zbožnost: -4 ke zbojníkům za každou kultovní budovu (všechny regiony)
 • Kultura: Germánská království

Vlastnosti kultury:

 • Noční děs: Mohou si vždy vybrat, zda budou bojovat v noci
 • Kořistníci a nájezdníci: +150 % k příjmům z nájezdů a rabování

Sasové

Vůdce frakce: Král Sigeric

Vlastnosti frakce:

 • Cestovatelé: +20 % k dojezdové vzdálenosti všech lodí
 • Osadníci: -50 % k nákladům na konverzi budov (všechny regiony)

Gótové

Vůdce frakce: Cannabaudes

Vlastnosti frakce:

 • Jezdectví: -20 % k nákladům na naverbování všech jízdních jednotek
 • Čepele předků: Po naverbování zbraně úrovně 1 pro jednotky vyzbrojené meči (všechny provincie)

Markomani

Vůdce frakce: Král Burkhard

Vlastnosti frakce:

 • Kmenoví dobyvatelé: +20 % k morálce provšechny jednotky proti barbarským kmenům
 • Mistři přepadů: +50 % k šanci na úspěšnépřepadení
 • Kultura: Východní říše

Vlastnosti kultury:

 • Centralizovaná autorita: -5 ke zbojníkům(ve všech provinciích)
 • Hedvábná stezka: +20 % k příjmům ze všech komerčních budov (všechny regiony)

Sasánovci

Vůdce frakce: Hormizd

Vlastnosti frakce:

 • Místní nadvláda: Malý diplomatický bonuspři jednání s východními a nomádskými frakcemi
 • Aswaran: +20 % bonus k útoku pro všechnyjezdecké jednotky

Arménie

Vůdce frakce: Narseh

Vlastnosti frakce:

 • Šlechtická garda: +3 zkušenostní úrovněpro velitelskou jednotku
 • Prozápadní: Menší diplomatický bonus vevztahu k všem římským frakcím
 • Kultura: Nomádské kmeny

Vlastnosti kultury:

 • Nomádští lučištníci: +25 % munice pro všechny střelecké jednotky
 • Válečný národ: +3 k verbovacím pozicím vdomovské provincii

Alani

Vůdce frakce: Nikanuur

Vlastnosti frakce:

 • Koňáci: +2 k úrovni zkušeností naverbované nomádské kavalerie (všechny provincie)
 • Nadvláda ve stepi: Střední diplomatickýbonus při jednání se všemi nomádskými barbarskými kmeny
 • Kultura: Bretonští Keltové

Vlastnosti kultury:

 • Hrdinská kultura: +20 % bonus k výpadu pro všechny jednotky
 • Posvátné prameny: +6 ke kanalizaci (všechny provincie)

Kaledonci

Vůdce frakce: Segovax

Vlastnosti frakce:

 • Zuřivá nezávislost: +20 % k útoku zblízka v bitvě na vlastním nebo spojeneckém území
 • Sbližování kultur: Mírný diplomatický bonus při jednání s nebarbarskými kmeny

Hrdinské frakce

Pět z deseti hratelných frakcí ve hře Empire Divided je klasifikováno jako hrdinské frakce. Jedná se o Řím, Galský Řím,Palmýru, Sasánovce a Góty. Hrdinské frakce mají vyšší a propracovanější podmínkyvítězství a unikátně pojmenované vůdcefrakce, kteří nemohou zahynout v bitvě.

Hrdinské frakce mají také své vlastní stylové a na míru ušité řetězce událostí,které vychází z příběhů o životech daných vůdců. Tyto události přináší bonusy keschopnostem vůdců a umožňují hráčům přijímat smysluplná rozhodnutí ohledně rozvoje hrdiny a frakce.

Nové události, dilemata a mise

Empire Divided přináší celou řadu novýchudálostí, dilemat a misí, které mohou být obecné i frakční. Do vašich kampaní se tak dostanou nové výzvy, výhody a dobová atmosféra.

Zbojníci

Toto období sníženého vládního vlivu vedlo k rozšíření působnosti zbojníků. V každé provincii je nyní odlišná úroveň zbojníků. Počet zbojníků se zvyšuje spolu svelikostí vaší říše a také kvůli přítomnosti určitých místních budov. Zbojníkylze omezit přítomností armád, generálů aspeciálních budov. S růstem zbojnictvíklesá množství produkovaných potravin ahrozí jejich nedostatek v celé frakci. Vysoká míra zbojnictví v provincii může také vést ke speciálním zbojnickým událostem.

Nákazy

Zničující nemoci byly ve 3. století na denním pořádku. Když nákaza zasáhne sídlo, zpomaluje jeho růst, dopadá na veřejnýpořádek a snižuje příjmy. Nákazy se mohou šířit mezi sousedními územími, pohybovat se spolu s armádami a podél obchodních tras. Hygienické budovy mohou zabraňovat vzniku a šíření nákaz a některé klíčové technologie mohou zajistit sanitacipro celou frakci.

Kulty

Kromě zavedených náboženství se ve 3. století šířila také řada kultů. Ty jsou reprezentovány speciálními řetězci budov,které může stavět jakákoli frakce v jakémkoli sídle. Ve hře jsou k dispozici třiodlišné kulty: Křesťanství, mithraismusa manicheismus.

Budovu sekty lze postavit bezplatně, protože se vlastně jedná o povolení, kterévaše říše udělila učedníkům k usazení sena vašem území. Kultovní bonusy se takdají získat relativně snadno, na druhoustranu ale šíří cizí kulturu a v provinciích zvyšují neklid. Odstranění budovy kultu je velmi nákladné a vede k dalšímusnížení veřejného pořádku, protože se vlastně jedná o perzekuci. Výhody a nevýhody kultů je třeba pečlivě zvažovat, alepři správném použití se mohou stát mocným nástrojem.

Nové schopnosti generála

Schopnosti generálů byly přepracovány anyní umožňují hráčům upravovat a specializovat postavy v oblasti verbování, bojů, strategie, vlády a mořeplavby.

Nové příběhové technologie

Všechny technologické stromy byly přepracovány tak, aby odpovídaly danému časovému období a jednotlivým herním kulturnímskupinám. Technologie v Empire Dividednavíc nepředstavují vědecké ani technologické průlomy. Jedná se spíše o opatření, která vládci přijali, aby se vypořádali s konkrétními problémy svých říší. Tímto způsobem napomáhají vyprávět příběh jednotlivých frakcí v rámci daného období. To platí zejména pro hrdinské frakce:

Aureliánovy technologie mapují cestu císaře, který musí reformovat armádu a potésvou říši sjednotit a ubránit.

Zenobiiny technologie vypráví o jejím vzestupu k moci.

Tetricovy technologie odhalují jeho republikánské politické vize ve věku rozdrobené říše.

Hormizdovy technologie jej vykreslují jako vládce, který se chce vyrovnat obrazusvých předků, velkých králů minulosti.

Cannabaudovy technologie vypráví příběho gótské krvežíznivosti a výzvách, kterémusí tento lid překonat, aby se sjednotil a přetrval.

Aktualizované řetězce budov

Řím získává novou administrativní budovu, která se zabývá výběrem daní, vylepšováním agentů a bojem se zbojníky

V hlavním městě pobřežních provincií lzepostavit námořnickou výcvikovou budovu,která poskytuje bonusy k verbování lodí

Palmýra získává nový řetězec náboženských budov, který je zasvěcen bohům Baalshaminovi, Aglibolovi, Yarhibolovi, Malakbelovi a Nabu

Arménie získává nový řetězec náboženských budov zasvěcený křesťanství

Některé frakce mají také své nové unikátní budovy. Jedná se o Řím (velký chrám Solu Invictus), Palmýru (Velká kolonáda,zavlažovací systém El Kanat a velký chrám Baala), Sasánovce (velká socha ŠapúraI.) a Arménii (Ečmiadzinská katedrála -vůbec první křesťanská katedrála na světě)

Nové jednotky

Kromě stávající jednotek z ROME II rozšíření Empire Divided přináší celou řadu unikátních a typických jednotek pro tři římské frakce. Každá frakce má svůj vlastní styl a unikátní pohled na klasický římský vzhled. Klasické šabloně se nejvícepřibližují Aureliánovy římské legie.

Řím

Legionáři

Těžké pěchotní jednotky – pretoriáni, jovianiové, herulianiové

Equites Dalmatarum – slavná lehká jízda

Clibanarii a cataphractarii – velmi těžká jízda, předchůdci středověkých rytířů

Galský Řím

Taifalijská jízda – slavná barbarská kavalerie (typické štíty)

Galští legionáři – odlišují se od římských legionářů

Galští bojovníci se sekyrou a dlouhým mečem

Palmýrský Řím

Palmýrští legionáři – odlišné zbroje a preference kopí

Hamianští lučištníci – slavní středovýchodní pěší vojáci

Palmýrští katafrakti – těžká kavalerie východního vzhledu

Obrnění velbloudi – exotická kavalerie východního vzhledu

 

Doplňkové parametry

Kategorie: PC
Žánr: Strategie
Typ distribuce: elektronická

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: